Nedělní texty od Paulínek

Archiv Březen 2015

27. 3. 2015 15:11
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, půst

Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal…


21. 3. 2015 23:26
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, půst

5. neděle postní Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu... Jer 31,31-34 Liturgi@ on-life Poslední týden před Květnou neděli by se asi nemohl začít lépe, než jak ho uvádějí slova proroka Jeremiáše:…


14. 3. 2015 16:29
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, půst

4. neděle postní - Laetare Všechna knížata, kněží i lid se dopustili mnoha nevěrností. 2 Kron 36,14-16.19-23 Liturgi@ on-life První a druhá kniha Kronik je pravděpodobně dílem autorů z kněžských kruhů z období 350 – 250 př. Kr. Při čtení je třeba…


7. 3. 2015 19:42
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, půst

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě... Viz Ex 20,1-17 Liturgi@ on-life Postní putování ve znamení smlouvy pokračuje. Jak se na postní…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka