Nedělní texty od Paulínek

Archiv Leden 2015

31. 1. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, mezidobi

Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím. Viz Dt 18,15-20 Liturgi@ on-life Historickým i obsahovým jádrem knihy Deuteronomium je tzv. deuteronomický kodex, který je…


24. 1. 2015 20:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, mezidobi

Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno!“ Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu... Viz Jon 3,1-5.10 Kniha proroka Jonáše připravuje čtenáři nejedno překvapení. Jedním z takových překvapení je i…


16. 1. 2015 21:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele, mezidobi

Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: „Samueli!“ On odpověděl: „Tady jsem.“ Běžel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ On pravil: „Nevolal jsem tě, vrať se a spi.“ [...]Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal…


10. 1. 2015 8:00

Svátek Křtu Páně Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí?…


6. 1. 2015 18:30

Slavnost Zjevení Páně ... také pohané mají stejná dědická práva, jsou údy téhož těla a stejině i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří kázání evangelia... Viz Ef 3,2-3a.5-6 Liturgie on-life V době vzniku Listu Efesanům byla účast…


3. 1. 2015 12:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, E-nedele

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Viz Ef 1,3-6.15-18 (2. čtení) Liturgi@on-life Biblisté by nad takovým přirovnáním asi zalomili rukama, ale nám…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka