Nedělní texty od Paulínek

Archiv Srpen 2014

29. 8. 2014 9:53
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti…


22. 8. 2014 21:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy…


15. 8. 2014 8:45
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Žena přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo,…


8. 8. 2014 15:13
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Viz Mt 14,22-33 E…


1. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto...Viz Mt 14,13-21 Kdo by nás mohl odloučit od…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka