Nedělní texty od Paulínek

Archiv Červen 2014

28. 6. 2014 23:20
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, slavnost, Petr, Pavel

Tak byl Petr hlídán ve vězení; církevní obec se však naléhavě za něho modlila k Bohu. ...Najednou se objevil anděl Páně a v kobce zazářilo světlo. Strčil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: „Rychle vstaň!“ Tu mu spadly řetězy z rukou. Pak mu anděl…


20. 6. 2014 8:42
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, mezidobi

Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. (...) Nebojte se... Máte větší cenu než všichni vrabci. Viz Mt 10,26-33 E-vangelium on-life Není divu, že Ježíš má poměrně málo následovníků.…


14. 6. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, slavnost, Trojice

Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku, Mojžíš se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal:…


V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka