Nedělní texty od Paulínek

Archiv Duben 2014

25. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, Velikonoce

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi;…


20. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium, nedele, Velikonoce

Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi…


18. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: Velikonoce

Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před židy jen tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sňal jeho tělo. Dostavil se tam i Nikodém, ten, který k němu…


17. 4. 2014 15:01
Rubrika: Nezařazené | Štítky: Velikonoce

Řekněte celému společenství Izraele: „Desátého dne tohoto měsíce ať si každý opatří beránka pro rodinu, jehně pro dům. Uchováte ho až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho k večeru zabije celé shromážděné společenství Izraele. Pak ať vezmou trochu…


11. 4. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, půst

Tehdy jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se jich: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Oni s ním smluvili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil.[...]Když nastalo ráno, všichni…


4. 4. 2014 21:33
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, půst

Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. [...] Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je už čtyři dny v hrobě. [...] Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka