Nedělní texty od Paulínek

Archiv Březen 2014

29. 3. 2014 13:15
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, půst

Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. [...] Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je to ten, kdo s tebou…


21. 3. 2014 23:18
Rubrika: Nezařazené

Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli: „Pročpak jsi nás vyvedl z Egypta? Abys zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní?“ Mojžíš volal k Hospodinu: „Co mám dělat s tímto lidem? Ještě trochu a ukamenují mě!“ Hospodin řekl Mojžíšovi:…


14. 3. 2014 16:40
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele, evangelium, půst

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. Viz Mt 17,1-9 K obrácení nikdy nedochází jen jednou a navždy,…


7. 3. 2014 8:22
Rubrika: Nezařazené | Štítky: liturgie, čtení, Starý zákon

„Řekl skutečně Bůh: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?“ Žena odpověděla hadovi: „Smíme jíst ovoce každého stromu v zahradě, jen ovoce stromu, který je uprostřed zahrady – pravil Bůh – nesmíte jíst a ani se ho nedotýkejte, abyste nezemřeli.“ Had…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka