Nedělní texty od Paulínek

Archiv Květen 2013

30. 5. 2013 17:27
Rubrika: Nezařazené

Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka…


17. 5. 2013 12:05
Rubrika: Nezařazené

Když lidé přitáhli od východu, nalezli rovinu v zemi Šinear a usadili se tam. Tu řekli jedni druhým: „Pojďme, vystavme si město s velmi vysokou věží a proslavme se tím, abychom se nerozptýlili po celé zemi!“Viz Gn 11,1-9 Jedním ze starozákonních…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka