Nedělní texty od Paulínek

Archiv Září 2012

29. 9. 2012 21:43
Rubrika: Nezařazené

26. neděle v mezidobí B Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem." Viz Mk 9,38-43.45.47-48


22. 9. 2012 15:10
Rubrika: Nezařazené

25. neděle v mezidobí B Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane." Oni však té…


15. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

24. neděle v mezidobí B Ježíš se zeptal svých učedníků: „A za koho mě pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!" Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude…


1. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. [...] Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka