Nedělní texty od Paulínek

Archiv Březen 2012

31. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Květná neděle B Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá…


24. 3. 2012 13:10
Rubrika: Nezařazené | Štítky: tema:postni-doba

5. neděle postní (B) Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu... Jer 31,31-34


10. 3. 2012 11:34
Rubrika: Nezařazené | Štítky: tema:postni-doba

3. neděle postní Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě... Viz Ex 20,1-17


3. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: tema:postni-doba

Bůh zkoušel Abraháma a řekl: „Abraháme!" Odpověděl: „Tady jsem!" Bůh pravil: „Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor, kterou ti označím." Viz Gn 22,1-2.9a.10-13…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka