Nedělní texty od Paulínek

Archiv Únor 2012

25. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: "Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země." Viz Gen 9,8-15


11. 2. 2012 0:06
Rubrika: Nezařazené

Malomocný, je nečistý, bude bydlet sám, musí se zdržovat mimo tábor. Viz Lv 13,1-2.45-46 Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Viz Mk 1,40-45


4. 2. 2012 14:07
Rubrika: Nezařazené

Job řekl: „Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako dni nádeníka? Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně přiděleny. Viz Job 7,1-4.6-7 Přistoupil, vzal ji…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka