Nedělní texty od Paulínek

Archiv Leden 2012

28. 1. 2012 21:53
Rubrika: Nezařazené

Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím. Viz Dt 18,15-20


21. 1. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno!" Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu... Viz Jon 3,1-5.10


7. 1. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě a budete…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka