Nedělní texty od Paulínek

Archiv Září 2011

1. 10. 2011 21:40
Rubrika: Nezařazené

Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: »Kámen, který stavitelé…


24. 9. 2011 19:27
Rubrika: Nezařazené

Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: „Synu, jdi dnes pracovat na vinici.“ On odpověděl: „Mně se nechce,“ ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: „Ano, pane,“ ale nešel. Který z…


17. 9. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři... On však jednomu z nich odpověděl: „Příteli, nekřivdím ti...“ Viz Mt 20,1-16 E-vangelium on-life Je evidentní, že hospodář, který v…


10. 9. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Viz Mt 18,21-35 E-vangelium on-life „Nebeské království se podobá…


3. 9. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby 'každá výpověď byla potvrzena ústy dvou…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka