Nedělní texty od Paulínek

Archiv Duben 2011

30. 4. 2011 17:48
Rubrika: Nezařazené

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi;…


24. 4. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi…


21. 4. 2011 14:21
Rubrika: Nezařazené

Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před židy jen tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sňal jeho tělo. Dostavil se tam i Nikodém, ten, který k němu…


21. 4. 2011 13:59
Rubrika: Nezařazené

Řekněte celému společenství Izraele: „Desátého dne tohoto měsíce ať si každý opatří beránka pro rodinu, jehně pro dům. Uchováte ho až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho k večeru zabije celé shromážděné společenství Izraele. Pak ať vezmou trochu…


16. 4. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tehdy jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se jich: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Oni s ním smluvili třicet stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. [...] Když nastalo ráno, všichni…


3. 4. 2011 11:44
Rubrika: Nezařazené

Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. [...] Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Viděls ho: je to ten, kdo s tebou…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka