Nedělní texty od Paulínek

Archiv Leden 2011

29. 1. 2011 18:39
Rubrika: Nezařazené

Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří jednáte podle jeho výroku. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý. Budou hledat své útočiště v Hospodinově jménu…


22. 1. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené

Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.[...]Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí. Viz Mt 4,12-23


14. 1. 2011 11:13
Rubrika: Nezařazené

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa!“ Viz Jan 1,29-34


8. 1. 2011 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: Kdo je služebník?

Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající…


3. 1. 2011 13:38
Rubrika: Nezařazené

Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: …


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka