Nedělní texty od Paulínek

Archiv Září 2010

24. 9. 2010 12:25
Rubrika: Nezařazené

Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si zpupně žijí na Sióně, bezstarostně na samařské hoře!Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, jídají jehňata ze stáda a telata vykrmená v chlévě.Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako…


21. 9. 2010 20:22
Rubrika: Nezařazené

Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země a říkáte:„Kdypak už bude po slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí?A po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah,nuzáka kupovat…


11. 9. 2010 9:05
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, přivodil si zkázu. [...] Mojžíš konejšil Hospodina, svého Boha, slovy: „Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou…


3. 9. 2010 16:41
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: [...]„Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? [...] Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka