Nedělní texty od Paulínek

Archiv Květen 2010

30. 5. 2010 11:28
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, od pradávna před svými skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve, než povstala země. [...] ... den co den jsem byla jeho potěšením, před ním jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na okruhu…


23. 5. 2010 20:07
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý…


15. 5. 2010 10:48
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal... Viz Jan 17,20-60 Štěpána kamenovali. A on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích." A po těchto…


8. 5. 2010 12:06
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. Viz Jan 14,23-29


1. 5. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do Antiochie. [...] Potom prošli Pisídií a Pamfýlií a hlásali slovo Páně v Perge. Pak odešli do Atálie. Odtamtud odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milosti Boží k dílu, které teď…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka