Nedělní texty od Paulínek

Archiv Březen 2010

27. 3. 2010 20:58
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když nastala hodina... Viz Lk 22,14 - 23,56 E-vangelium on-life Zatímco na Velký pátek nám liturgie předkládá Ježíšovo utrpení v podání evangelisty Jana, na Květnou neděli se podle ročních cyklů A, B, C střídají synoptikové Matouš, Marek a Lukáš.…


20. 3. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což to neznáte? Viz Iz 43,16-21 Liturgi@ on-life Historickým adresátem proroctví tzv. Druhého Izaiáše (Deuteroizaiáše) je vyvolený národ v…


6. 3. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Mojžíš pásl stádo svého tchána Jitra, midjanského kněze. Když jednou vyhnal stádo za step, přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v plameni ohně, který šlehal ze středu keře. Díval se, a hle - keř hořel plamenem, ale neshořel.…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka