Nedělní texty od Paulínek

Archiv Únor 2010

27. 2. 2010 18:59
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

V ten den uzavřel Hospodin s Abrámem smlouvu. Viz Gn 15,5-12.17-18


20. 2. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Viz Lk 4,1-13


B+B

14. 2. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení..." Viz Lk 6,17.20-26 E-vangelium on-life Na začátku Ježíšova veřejného působení jsme si mohli všimnout, jak se na Ježíše dívali jeho posluchači, a i my jsme na něj upřeli pohled víry (viz Lk 4…


8. 2. 2010 12:59
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním. Viz Lk 5,1-11


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka