Nedělní texty od Paulínek

Archiv Leden 2010

30. 1. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

„Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově." [...] Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však…


24. 1. 2010 14:19
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. [...] Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli…


16. 1. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty…


9. 1. 2010 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení." Viz Lk 3,15-16.21-22 E…


3. 1. 2010 10:39
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. [...] Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a proto nepřestávám za vás…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka