Nedělní texty od Paulínek

Archiv Září 2009

26. 9. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! ... Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! ... Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! ... Viz Mk 9,38-43.45.47-48


19. 9. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?" Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a…


16. 9. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha ať je s vámi se všemi. Viz 2 Kor 13,11-13 Dej, laskavý a štědrý Bože, ... abychom na přímluvu Panny Marie, která stála uprostřed apoštolů při seslání Ducha Svatého, i my…


15. 9. 2009 15:07

Dal jsem vám příklad. Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. Viz Jan 13,12-15 Dej, laskavý a štědrý Bože, ... abychom na přímluvu sv. Josefa, který nalezl cestu z vnitřních nejistot a přijal tvou vůli, uměli překonávat zklamání a nesnáze a…


14. 9. 2009 7:19
Rubrika: Nezařazené

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce.Viz Jan 15,8-18 Dej, laskavý a štědrý Bože,... abychom na přímluvu sv. Marie Magdalské, která tě milovala pro tvé veliké odpuštění, konali skutky lásky, které doprovázejí pravé pokání! ... abychom na…


13. 9. 2009 0:33
Rubrika: Nezařazené

Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Viz Mt 25,31-46 Trojjediný, věčný Bože, vyznávám, že jsi, že jsi všemohoucí a že jsi Láska. Chci proto konat láskou naplněné skutky, aby moje víra byla živá a můj život…


12. 9. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat…


12. 9. 2009 0:00

Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují.Viz 1 Kor 2,9 Víme, že předmětem naší naděje je budoucí život u tebe, Bože, ale dopřej nám, prosíme, potřebnou míru pozemské radosti,…


11. 9. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené

Je mi dána veškerá moc na zemi. Jděte tedy, vyučujte všechny národy... Viz Mt 28,18-20 Dej, laskavý a štědrý Bože, ... abychom na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, kteří nám hlásali víru v našem jazyce, uměli o ní srozumitelně mluvit k dnešnímu…


10. 9. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: akce:navsteva-papeze

Za koho mě pokládáte vy? Viz Mt 16,13-19


« novější 1 2 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka