Nedělní texty od Paulínek

Archiv Srpen 2009

24. 8. 2009 11:11
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: "To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?" Viz Jan 6,60-69 E-vangelium on-life Učedníci mají pravdu, když hodnotí Ježíšova slova o živém chlebě jako tvrdou řeč, kterou nelze poslouchat. Tato Ježíšova řeč je…


14. 8. 2009 12:28
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš řekl zástupům: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa." Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst…


9. 8. 2009 13:47
Rubrika: Nezařazené

Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: »Sestoupil jsem z nebe«?“ Viz Jan 6,41-51 E-vangelium on-life Reptající…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka