Nedělní texty od Paulínek

Archiv Červenec 2009

31. 7. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím…


25. 7. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti…


18. 7. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Viz Mk 6,30-34 E-vangelium on-life Ježíšova výzva apoštolům, aby šli někam na opuštěné místo a…


11. 7. 2009 9:59
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Viz Mk 6…


3. 7. 2009 11:20
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás..…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka