Nedělní texty od Paulínek

Archiv Červen 2009

27. 6. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ ... Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla…


22. 6. 2009 16:01
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali Ježíše s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď a ta se už plnila vodou.…


11. 6. 2009 13:46
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

11.6. Slavnost Těla a Krve Páně První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci Ježíše: „Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři?“ Tu poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do…


7. 6. 2009 11:25
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka