Nedělní texty od Paulínek

Archiv Květen 2009

30. 5. 2009 0:15
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. Viz Jn 15,26-27; 16,12-15


23. 5. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě…


21. 5. 2009 7:56
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Viz Mk 16,15-20


15. 5. 2009 10:42
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“ Viz Jan 15,9-17


8. 5. 2009 10:02
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Viz Jan 15,1-8


3. 5. 2009 15:36
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť kdo je najatý za mzdu,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka