Nedělní texty od Paulínek

Archiv Duben 2009

26. 4. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste…


19. 4. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich na všech spočívala velká…


11. 4. 2009 18:05
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když bylo po sobotě, Marie Magdalská, Jakubova matka Marie a Salome nakoupily vonné oleje, aby ho šly pomazat. Záhy zrána první den v týdnu přišly k hrobu, když právě vycházelo slunce. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky…


10. 4. 2009 15:14
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. Vystoupil tedy a zeptal se jich „Koho hledáte?“ Odpověděli mu: „Ježíše Nazaretského“ Řekl jim: „Já jsem to!“ (...) Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví…


9. 4. 2009 9:18
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od Boha a vrací se k Bohu. Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy... Viz Jan 13,1-15


3. 4. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když byl Ježíš v Betánii v domě Šimona Malomocného, přišla k němu při jídle žena s alabastrovou nádobkou drahocenného oleje z pravého nardu, rozlomila nádobku a olej mu vylila na hlavu. Někteří to však těžce nesli a mezi sebou si říkali: „Nač došlo…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka