Nedělní texty od Paulínek

Archiv Únor 2009

28. 2. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a…


27. 2. 2009 22:01
Rubrika: Nezařazené

Roztrhněte svá srdce, a ne pouze šaty... Viz Jl 2,12-18


21. 2. 2009 11:23
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Tu k němu přicházeli s ochrnulým, čtyři ho nesli. Pro množství lidí se s ním nemohli k němu dostat. Proto nad tím místem, kde byl Ježíš, odkryli střechu, udělali otvor a spustili dolů lehátko, na kterém ochrnulý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru,…


14. 2. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Viz Mk 1,40-45


7. 2. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Viz Mk 1,29-39


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka