Nedělní texty od Paulínek

Archiv Leden 2009

31. 1. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Ježíš v sobotu vstoupil v městě Kafarnaum do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. Viz Mk 1,21-28


26. 1. 2009 20:50
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!” (...) „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho. Viz Mk 1, 14 – 20


18. 1. 2009 19:23
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu:…


10. 1. 2009 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám…


8. 1. 2009 13:32
Rubrika: Nezařazené

... také pohané mají stejná dědická práva, jsou údy téhož těla a stejině i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří kázání evangelia... Viz Ef 3,2-3a.5-6 --------------------------------------------------------------------------------…


3. 1. 2009 15:01
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Viz Ef 1,3-6.15-18 (2. čtení)


2. 1. 2009 11:31
Rubrika: Nezařazené

Když andělé odešli od nich do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!“ Pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co…


2. 1. 2009 11:01
Rubrika: Nezařazené | Štítky: z jedné vlny

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně... Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka