Nedělní texty od Paulínek

Kdo druhého miluje, splnil zákon

10. 9. 2017 10:28
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , evangelium , mezidobi

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. (...)
Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ 
Viz Mt 18,15-20

Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon. Viz Řím 13,8-10


(Foto: bimmy flickr.com, cc)

E-vangelium on-life
Vzít na sebe kříž je vzkaz minulé neděle a poslání dnešní neděle „svazovat a rozvazovat“ je neodmyslitelnou součástí tohoto kříže. Co svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi – společenství Kristových následovníků má stejné poslání jako Petr (viz Mt 16,16 – evangelium 20. neděle). Je totožné s posláním Božího Syna, který „přišel zachránit, co se ztratilo“ (srov. Mt 18,11). Zodpovědnost Kristových učedníků je tedy veliká! Mají na zemi pokračovat v poslání Božího Syna tím, že budou získávat své bratry – tj. vracet Otci zatoulané syny. Zodpovědnost je obrovská právě proto, že bratr, který se prohřeší, bude mít pozitivní nebo negativní vztah k nebeskému Otci podle toho, jak se k němu postaví bratři a sestry na zemi. Jejich postoj (přijetí či odmítnutí, odpuštění či zanevření) ho svazuje nebo rozvazuje ve vztahu k Otci v nebi. Jen ten, kdo získá svého bratra, naplňuje zákon, neboť skutečně miluje (viz Řím 13,10).

Zobrazeno 541×

Komentáře

Baron

Zaujala mě grafika a tak jsem na to klikl :-) Ten modrý obrázek je fakt moc hezký :-) Kdopak to kreslil? I druhý obrázek je výstižný: dobrý příklad toho jak by neměly vypadat vztahy! Dobrý příklad toho v čem visí problém dnešního světa, pokud jde o komunikaci a tvorbu vztahů.

Dále poznámka k nadpisu článku. Chce to dost odvazy připustit si toto tvrzení v celém jeho rozsahu, se všemi jeho nevyhnutelnými dopady:

Ducha Božího nelze svázat žádnými pravidly, nemůžete Bohu přikazovat, aby se držel v církvi nebo jenom v církvi. Nemůžete rozhodovat o tom kdo bude spasen a za jakých podmínek. To může jedině Bůh.

Ten nadpis mi přijde až moc odvážný. Znamená to tedy, že pokud se dva milují, už nepotřebují Zákon?

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka