Nedělní texty od Paulínek

Dobrý hospodář. Jak se mu podobat?

23. 9. 2017 12:50
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , evangelium , mezidobi

Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici.
Viz Mt 20,1-16a

Jen se chovejte tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu.
Viz Flp 1,20c-24.27a


(Foto: Archigeek flickr.com, cc)

E-vangelium on-life
„Nebeské království je podobné hospodáři...“ Ježíš hned na začátku nasměrovává naši pozornost na hospodáře. Nepřirovnává nebeské království k vinici, na kterou se hledají dělníci. To spíše my máme sklon vnímat požadavky evangelia jako težké břemeno, nebo jako cizí vinici, kde je třeba v horoucím dni tvrdě otročit. Ježíš nepřirovnává nebeské království ani k partě najatých dělníků. To my se v nich vidíme, jakmile slyšíme toto podobenství. A právem, neboť každý člověk jen rozpačitě postává a přešlapuje na jednom místě, dokud ho Pán nepovolá k plnosti života v jeho milosti. Právem se jako v zrcadle vidíme v dělnících najatých později a odměněných nad očekávání, neboť to, co dostáváme od dobrého hospodáře, je vždy dar a ne zasloužený výdělek. Právem cítíme rozpaky, když vidíme nadávající dělníky, neboť také pošilháváme po tom, co dostali druzí, a reptáme místo toho, abychom děkovali. Nejdůležitější postava podobenství – hospodář – však zatím zůstává v pozadí. A přece – Když Ježíš řekl: „Boží království je mezi vámi“ (viz Lk 17,21) a když řekl: „Nebeské království je podobné hospodáři...“, znamená to, že jsme povoláni k čemusi většímu. Jsme povoláni být podobnými hospodáři!

Ano, máme si uvědomit velikost křesťanského povolání, které jsme obdrželi. Ano, máme si uvědomit, že spása je vždy zdarma daný dar. Nestačí však zůstat jen na této úrovni. A už vůbec nestačí vyvodit z celého podobenství závěr, že se jednou v nebi nemáme divit (nebo alespoň nemáme reptat), když tam uvidíme ty, které bychom tam nejen nečekali, ale ani bychom je tam nepustili. Aby byl v našem životě skutečně oslaven Kristus a aby náš způsob života odpovídal Kristovu evangeliu (srov. Flp 1,20.27), je třeba jít ještě o krůček dál. Jsme povoláni napodobovat dobrého hospodáře, který už od časného rána vyhledává ty, kteří bezradně postávají na náměstí, a ty, které najme, nevyplácí, ale štědře obdarovává.

Jak se mu mohu podobat? Podobá se mu každý, komu záleží na těch, kteří nečinně a bezradně postávají na trhu svého života a nevědí, co s ním, a hledá způsoby, jak jim pomoci. Podobají se mu ale i všichni ti, kteří se podle svých možností a podle svého povolání snaží o spravedlivou společnost, kde je stále méně těch, kteří nečinně postávají, a stále více těch, kteří jsou spravedlivě odměňováni za poctivou práci. Podobají se mu všichni ti, kteří usilují o větší spravedlnost, než je spravedlnost „oko za oko, zub za zub“, a jsou schopni velkoryse obdarovávat.

Zobrazeno 1068×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka