Nedělní texty od Paulínek

E-Neděle: Slavnost Ježíše Krista Krále

19. 11. 2016 16:04

Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“ 
Viz Lk 23,35-43


(Foto: e.r.w.i.n. flickr.com [online] cc)

E-vangelium on-life
„Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Posměšné výkřiky adresované Ježíši na kříži jsou drsným, ale pravdivým vyjádřením zkušenosti, kterou má židovský národ se svými králi, nebo vůbec zkušenosti, kterou má celé lidské pokolení s těmi, kteří mu vládnou. Opravdu, v případě většiny králů, kteří vládli vyvolenému národu po Davidovi a Šalamounovi, se uskutečnilo to, před čím varoval Samuel, když si národ žádal krále: „Toto bude právo krále, který nad vámi bude kralovat: Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem. [...] Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým služebníkům. Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a služebníkům. Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali. Bude vybírat desátky z vašich stád, a stanete se jeho otroky“ (viz 1 Sam 8,11-17). Opravdu, o většině králů v dějinách vyvoleného národa je psáno, že se „dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích“ (viz např. 1 Král 15,26.34; 16,19; 16,25; 16,30; 21,20; 22,53; 2 Král 3,2; 2 Král 8,18; 2 Král 8,27 atd.). Ani u proroků nechybí kritická vyjádření na adresu těch, kteří vládnou národu (viz např. Iz 3,12b-15; Mich 3,1-4; Ez 34). Židovští králové, knížata Izraelova domu (Mich 3,1), se ve většině případů zaměřují pouze na to, aby co nejlépe zabezpečili své bohatství, moc a prestiž. Jejich cílem je zachraňovat sebe sama. Pastýři Izraele pásli sebe, ne však lid, který jim byl svěřen (viz Ez 34,2). Skutečné dobro národa jim bylo ukradené. Výkřiky vojáků pod křížem jsou tedy úplně logické. Je-li ten muž na kříži opravdu židovský král, nebo je-li vůbec nějaký král, měl by jednat tak, jak jedná většina lidských králů, tedy zachraňovat sám sebe. Davidův potomek na kříži však zakládá královskou dynastii zcela jiného druhu... On jediný je spravedlivý a ponížený král, který přináší spásu (viz Zach 9,9). On jediný je ten pastýř, který nepase sebe, ale svěřené stádo. Pátrá po ztracených, přivádí zpět zaběhlé, obvazuje polámané a posiluje nemocné (viz Ez 34,16).

Zobrazeno 902×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka