Nedělní texty od Paulínek

E-Neděle: Výsledek je nula!

4. 9. 2016 14:37
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , evangelium , mezidobi

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: [...]„Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? [...]
Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? [...]
Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“ 
Lk 14,25-33


(Foto: sarah r. flickr.com [online] cc)

E-vangelium on-life

Ježíše doprovází velké zástupy. On místo toho, aby se radoval z velkého počtu následovníků, vybízí je, ať si napřed „sednou a spočítají“, zda mají na to, aby byli jeho učedníky. K jakým výsledkům jejich výpočty asi dospějí? A k jakým výsledkům je vede Ježíš?

Mezi podnikateli, kteří chtějí stavět věž, se určitě najde někdo, kdo při počítání nákladů s radostí zjistí, že má na její dokončení. Může se s chutí pustit do práce a položit základy, neboť ji bude moci dokončit. Také mezi králi, kteří se chystají do boje s jinými králi, se určitě najdou takoví, kteří dobře vědí, že jejich vojsko má převahu, a proto si mohou dovolit vytáhnout do boje. Jak je tomu se zástupy, které jdou s Ježíšem? Najde se někdo, kdo při „počítání“ zjistí, že má na úspěšné dokončení cesty, na kterou se vydal?

Ježíš je dobrý učitel. Ten, kdo mu naslouchá opravdu pozorně, nemůže se při počítání zmýlit. Příklad o staviteli věže ještě připouští různé výsledky. Při prvním „výpočtu“ se zástupům může zdát, že mají v pohodě na to, aby mohly být Ježíšovými učedníky. Příklad o králi je však už trochu jiný. Nemluví o králi, který ještě neví, kolik má vojáků, takže by se mu mohlo stát, že při počítání zjistí svou převahu a pustí se do boje. Příklad představuje krále, jenž velmi dobře ví, že má pouze deset tisíc vojáků, a uvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci. Existuje král, který by si troufl vzít na sebe takové riziko? Právě zde se dostáváme k správnému řešení „výpočtů“, které dal zástupům za úkol Ježíš. Tím správným výsledkem je nula! Všichni, kdo přicházejí k Ježíši, mají jasně pochopit, že nikdo z nich nemá dostatek sil ani schopností k tomu, aby dal Kristovi přednost před svým otcem, matkou, ženou, dětmi, bratry, sestrami, ba i před svým životem. Kdo si myslí, že to sám hravě zvládá, nemá ještě ani potuchy o tom, co znamená nést svůj kříž. Pokud by přece jen ještě někdo při svých „výpočtech“ dospěl k výsledku, který se nerovná nule, Ježíš mu poradí, jak ho vynulovat: „Žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“ Učedník se má zřeknout úplně všeho!

Čeho chce tedy Ježíš dosáhnout? Aby se zástupy na místě otočily a vrátily domů, protože nemají na to, aby šly s ním? Vůbec ne! Naopak. On chce, aby šli s ním, ale ne na vlastní pěst. Chce, aby mu odevzdaly úplně všechno a aby úplně všechno očekávaly pouze od něj. Podobně jako Šimon Petr: „Pane, jsem člověk hříšný... Rozkaž, ať přijdu k tobě...“ (srov. Lk 5,8; Mt 14,28).

Zobrazeno 1157×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka