Nedělní texty od Paulínek

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

23. 6. 2016 12:41

Pán prokázal velikou milost... „Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!“ 
Viz Lk 1, 57-66.80


(Foto: Hartwig HKD flickr.com [online] creative commons)

E-vangelium on-life 
Alžbětě... narodil se jí syn. - Alžběta je další z žen, které ač dlouho neplodné, dostaly od Boha syna. Nemožné se stává možným, Bůh si v dějinách připravuje cestu pro svého Syna, který se narodí z panny. Během liturgického roku si připomínáme pouze dvě narození: narození Kristovo, ale ještě o šest měsíců dříve i narození Jana Křtitele. 

„Ne, bude se jmenovat Jan! Namítli jí: „Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje.“ – stalo se něco, co se v příbuzenstvu ještě nestalo a proto ani jméno toho chlapce nebude podle zvyku, ale jak anděl Páně zvěstoval. S jménem dává Bůh člověku i jeho poslání. I my se po našem poslání ptáme a hledáme ho, najdeme-li své místo, nacházíme sebe sami, dostáváme svou identitu; „jméno“, které jsme nedostali jen tak, ale jenž pro nás Bůh připravil už před naším narozením. Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě nazval mě jménem“ (Iz 49, 1). Tento chlapec dostal od Boha jméno „Jan“, to znamená „dar“. 
Otec napsal: „Jeho jméno je Jan.“. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. – Zachariáš byl až do této chvíle němý, protože neuvěřil andělovu zvěstování, protože byl hluchý k Božímu slovu. Nyní však uvěřil a jeho ústa se opět otevřela ke chvále Boží.
Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: „Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!“ – my víme, jaká byla další životní cesta Jana Křtitele. Stal se hlasem na poušti, který připravuje cestu Slovu. Ale co bude/je z nás? Není snad i nad námi „ruka Páně“? Svět je plný tajných proroctví, co tedy zmůžeme my s naší „obyčejnou a nezakrytou pravdou“ o Boží lásce a životě ve víře v Krista? Ruka Hospodinova je nad námi, jeho Duch nás vede a tak i my můžeme být hlasem a poukazovat na Ježíše v tomto světě, jenž se tak příliš podobá poušti, zemi toužící po Boží závlaze. Naštěstí si neklademe za cíl svět spasit, ale naší přítomností a vírou učinit Ježíše viditelným. A jako Jan Křtitel dát Ježíši prostor, umenšit se, v pokoře se sehnout před Bohem a jindy v odvaze o něm vydávat svědectví.

Zobrazeno 996×

Komentáře

JiKu

Během liturgického roku si připomínáme pouze dvě narození: narození Kristovo, ale ještě o šest měsíců dříve i narození Jana Křtitele.

Ts, ts! Jak kdo.
Já ještě narození Panny Marie 8. září.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka