Nedělní texty od Paulínek

E-Neděle: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

26. 3. 2016 17:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , evangelium , Velikonoce

Prvního dne v týdnu časně ráno přišly ženy ke hrobu a nesly vonné oleje, které si připravily. Nalezly kámen od hrobu odvalený, a když vešly, tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly v rozpacích, najednou u nich stáli dva muži v oslnivě bílém rouchu. Zmocnila se jich bázeň a sklopily oči k zemi. Muži jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl,...
Viz Lk 24,1-12 (vigilie rok C)


(Foto: Donut_Diva flickr.com [online] creative commons)

E-vangelium on-life
Dnes dospívá do cíle ta cesta, na kterou jsme se vydali na Květnou neděli vstupem do Jeruzaléma (viz Lk 19,28-40), kde jsme tento rok (cyklus C) byli svědky Ježíšova utrpení spolu s evangelistou Lukášem. Na letošní Květnou neděli pro nás pašije začínaly ve Večeřadle (viz Lk 22,14 – 23-56, E-vangelium on-life ZDE). Tam nám dal sám Ježíš klíč k pochopení jeho utrpení, které je projevem jeho lásky „až do krajnosti“ (srov. Jan 13,1; evangelium Zeleného čtvrtku viz ZDE). A už tehdy – na Květnou neděli – jsme v závěru Lukášových pašijí slyšeli, že „ženy, které přišly z Galileje, se podívaly na hrobku i na to, jak bylo jeho tělo pochováno, a potom odešly domů a připravily si vonné věci a masti“ (viz Lk 23,55-56). Dnes opět vidíme tyto ženy, jak si už nesou vonné oleje, které si připravily. Ani my však nepřicházíme k Ježíšovu hrobu s prázdnýma rukama. Vonný olej v evangeliu symbolizuje hlubokou a upřímnou lásku (srov. Jan 12,3nn.; Mk 14,3nn.) a tu jsme si v průběhu uplynulých dnů přece intenzivně připravovali i my. Na Zelený čtvrtek a na Velký pátek jsme přece i my byli adresáty Ježíšovy bezvýhradné lásky, kterou projevil nejprve ve Večeřadle a pak na kříži. Proto i naše srdce nemohlo reagovat jinak, než naplnit se láskou k němu. A právě tuto lásku si spolu se ženami z evangelia neseme k Ježíšovu hrobu. Tam však zjišťujeme, že hrob je prázdný. Čistě lidský pohled na prázdný hrob, v němž se už nenachází Ježíšovo tělo, však nemůže vést jinam než k rozpakům. Ty však nedospějí k žádnému uspokojivému řešení. Opravdu, k správné odpovědi se v této situaci nedá dopracovat logickým uvažováním. Zde totiž skutečnost přesahuje jakoukoliv lidskou logiku a jsme odkázáni na poselství, které by žádný člověk nebyl schopen vymyslet: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen.“ Lidská mysl však není schopna ani toho, aby toto poselství pochopila. Proto si ženy z evangelia a my s nimi musíme vzpomenout na to, co řekl sám Ježíš. Jen tehdy, když si vzpomeneme na jeho slova a budeme je uchovávat ve svém srdci, může zvěst o jeho zmrtvýchvstání proniknout náš život, takže budeme schopni toto všechno oznamovat všem ostatním.

Zobrazeno 1337×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka