Nedělní texty od Paulínek

E-Neděle: Vítězství nad pokušením

14. 2. 2016 0:06
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , evangelium , doba postní

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel.    
Viz Lk 4,1-13


(Foto: HORIZON flickr.com [online] creative commons)

E-vangelium on-life   
Poušť není jen suché a nehostinné území kdesi na Blízkém východě, ale každý prostor, kterým se vine naše cesta z otroctví hříchu ke svobodě Božích dětí. Tuto poušť není třeba hledat kdovíkde na mapě. Je v nás, v našem srdci. Je u nás doma, v práci, ve vztazích, zkrátka všude tam, kde se život někdy stává suchým, kde to skřípe jako písek, všude tam, kde bloudíme za neexistujícími oázami. Je to prostor, kde jsme pozváni uvažovat o svých rozhodnutích a postojích, hodnotit je a napravovat.

– „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“ 
– „Je psáno: »Nejen z chleba žije člověk.«“
 
Ježíšovo vítězství nad prvním pokušením nespočívá v tom, že zvládl svůj hlad a ještě chvíli vydržel bez jídla. Podstata tohoto pokušení spočívá v zajímavé nabídce zredukovat Boha na „užitkovou bytost“, která spolehlivě zabezpečí uspokojení veškerých základních potřeb svého stvoření. Taková spása by spočívala v odstranění všeho hladu, bídy a nedostatku na zemi. Kdyby Ježíš zjevil lidem takového Boha, určitě by neskončil na kříži. Naopak, všude by sklidil uznání a slávu. Bůh, kterého zjevuje Ježíš, však neodstraňuje všechnu lidskou bídu, ale v osobě svého Syna ji přijímá sám na sebe. Naše vítězství nad pokušeními tohoto druhu nespočívá v tom, že si z náboženských důvodů dokážeme odpírat různé pokrmy, ale v tom, že v našem životě je vždy na prvním místě Bůh, a to i tehdy, když se nám jako alternativa nabízí i velmi ušlechtilé humánní zájmy.

– „Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ 
– „Je psáno: »Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!«“ 

Ježíšovo vítězství nad druhým pokušením nespočívá v tom, že nepokleknul před jakousi pekelnou bytostí s rohy a ocasem. Podstata tohoto pokušení spočívá v možnosti zabezpečit si vládu nad světem evidentními projevy moci aslávy. Taková spása by spočívala v razantním nastolení všeobecné světovlády podle pravidel evangelia, kterým by nikdo nemohl odporovat. Kdyby Ježíš přinesl takovou spásu, určitě by se zavděčil nemalému zástupu svých rodáků, kteří těžce nesli římskou nadvládu. Spása, kterou přináší Ježíš, však paradoxně spočívá v jeho slabosti a bezmocnosti. Pokušení z této kategorie na nás nepřicházejí v podobě čerta z pohádky, který by si vynucoval naše poklony. Tímto pokušením je jakákoliv (i ta nejsubtilnější) touha po moci, slávě a uznání. K našemu vítězství nad tímto pokušením dochází tehdy, když se vzdáváme vlády pěstí a zvednutých ukazováčků a vládneme tak, jak vládne Kristus – z kříže a s probodnutýma rukama.

– „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: »Svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.«“ 
– „Je řečeno: »Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!«“
Ježíšovo vítězství nad třetím pokušením nespočívá v tom, že se choval slušně a nedal se přemluvit k nějakým „kouzelným kouskům“, které by jakožto Boží Syn hravě zvládl. Podstata tohoto pokušení spočívá v nabídce postavit lidskou důvěru v Boha na hmatatelných důkazech o jeho péči. Spása by spočívala v pevné záruce, že nikomu, kdo skutečně věří v Boha, se nikdy nemůže přihodit nic zlého. Ježíš však přinesl spásu právě tak, že dobrovolně a s láskou přijal to nejhorší, co si člověk vůbec může představit – smrt.
My nad podobnými pokušeními vítězíme tehdy, když dokážeme Bohu svěřovat všechny (i ty nejbanálnější) záležitosti svého života, ale zároveň mu nenařizujeme, kdy a jak má naše prosby vyslyšet.

Zobrazeno 983×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka