Nedělní texty od Paulínek

E-Neděle: Nechat všeho

6. 2. 2016 19:23
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , evangelium , mezidobi

Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.
Viz Lk 5,1-11


(Foto: FlazIngo Photos flickr.com [online] creative commons)

E-vangelium on-life  

Mezi ty, o nichž evangelium konstatuje, že „nechali všeho a šli za Ježíšem“, automaticky řadíme Dvanáct apoštolů (viz Lk 5,27-28, Mk 10,28) a případně „jiných dvaasedmdesát učedníků“, které Ježíš „poslal před sebou do všech měst a míst“ (viz Lk 10,1). Obvykle ještě dokážeme tuto kategorii rozšířit o významné světce typu Benedikta, Bernarda, Františka, Kláry, Dominika, Anežky, Alžběty... a podobně. Máme-li tuto větu přenést ze vzdálených historických období do současnosti, s trochou fantazie si vzpomeneme na ty, kteří se rozhodli pro řeholní život, případně pro kněžství. Máme-li však tato slova aplikovat na každého, kdo se hlásí ke Kristu (a samozřejmě i na sebe), náhle se zarazíme. A přece, pokud souhlasíme s tím, že věřit v Ježíše znamená jít za ním, nutně se musíme vyrovnat i s prvním krokem, který této cestě bezprostředně předchází. Postoje, které můžeme zaujmout, jsou pouze dva. Buď si upřímně položíme otázku: „Jakým způsobem mám já všeho nechat a jít za Ježíšem?“, nebo se pohroužíme do spekulace typu: „Jak si mohu všechno nechat a jít (tak trochu) za Ježíšem?“

Pokud se rozhodneme pro první variantu, následuje hledání odpovědi na otázku: „Čeho všeho mám nechat, abych skutečně šel/šla za Ježíšem?“ Vůbec přitom nemusí jít o opuštění domova či práce. Odpověď může být radikální i tehdy, když nebude natolik viditelná, jak tomu bylo v případě Šimona, Jakuba a Jana. Je však důležité uvědomit si ještě jednu skutečnost: Šimon, Jakub a Jan nechali všeho a šli za Ježíšem ve chvíli, kdy opravdu bylo čeho nechat! Dvě lodě naplněné rybami tak, že se až potápěly, a sítě téměř roztrhané nadměrným úlovkem určitě přímo volaly po dobrém obchodu a odvážné nové investici. Šimon, Jakub a Jan však všeho nechávají právě v tuto chvíli!

Okamžiky, kdy z různých důvodů konstatujeme marnost a neúspěšnost své námahy, tedy nemusí být právě tou nejvhodnější dobou k tomu, abychom se („velkodušně“) hlásili do školy nazaretského Mistra. Má-li být odhodlání všeho nechat a jít za Ježíšem opravdové, musí k němu dojít tehdy, kdy opravdu máme čeho nechat, a když to, čeho necháváme, skutečně za něco stojí. Teprve tehdy budeme schopni „lovit lidi“ tak, jak to chce Ježíš. Ti, kteří nechali všeho, protože se jim to už nevyplácelo, se zmůžou leda tak na nějakou agitaci či na nábor nových členů za účelem naplnění kostelů a vylepšení statistických údajů o náboženské příslušnosti, ale nikoho pro Ježíše „neuloví“.

Zobrazeno 992×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka