Nedělní texty od Paulínek

Slavnost Zjevení Páně

8. 1. 2016 11:31
Rubrika: Nezařazené | Štítky: slavnost , zjeveni Pane , liturgie , E-nedele

Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost zazáří nad tebou!
Viz Iz 60,1-6

Liturgie on-life

„Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo“ je výzva a povzbuzení, které adresuje prorok (tzv. Trito-Izaiáš) Jeruzalému, t.j. jeruzalémskému lidu zklamanému z toho, že obnova města po návratu z babylonského zajetí nedosáhla přislíbeného lesku a velkoleposti. My víme, že prorokova slova došla svého plného uskutečnění teprve v Kristově příchodu. Hospodinova velebnost se v plnosti zjevila až v osobě jeho jednorozeného Syna. On je tím světlem, které vzešlo nejen Jeruzalému, ale i všem národům. V jeho osobě se nad nimi (i nad námi) opravdu zaskvěla Hospodinova velebnost.

Izaiášovo proroctví se tedy naplnilo a mohlo by se nám zdát, že kromě historické či dokumentační hodnoty už jeho slova pro nás nemají valný význam. Když si však na místo Jeruzaléma dosadíme „nový Jeruzalém (t.j. církev) a když se do pozice oslovovaného Božího lidu postavíme my, kteří se hlásíme ke Kristu, rázem dostanou i tato starobylá slova úplně nový náboj.

Pokud totiž opravdu věříme, že v Kristu vzešlo naše světlo (srov. Také Jan 1,9), nemůžeme při výzvě: „Vstaň, rozsviť se,“ zůstat sedět. Vždyť přece Ježíš, který o sobě řekl: „Já jsem světlo světa“ (Jan 8,12; srov. Jan 9,5), říká i nám: „Vy jste světlo světa (Mt 5,14). Prorok dále poznamenává, že srdce Svatého města (t.j. i jeho obyvatelů) se zachvěje radostí a rozšíří při pohledu na záplavy národů, jež k němu budou proudit. Nemůžeme si tedy nepoložit otázku, nakolik se chvěje radostí naše srdce, když se někdo přibližuje ke Kristu, a nakolik se naše srdce neustále rozšiřuje, aby přijalo a objalo všechny – nejen ty, kdo se k Světlu světa už hlásí, ale i ty, kdo po něm teprve (vědomě či nevědomě) touží.

Zobrazeno 766×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka