Nedělní texty od Paulínek

E-Neděle: Svátek Svaté Rodiny

26. 12. 2015 19:10

Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili... [...]
Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je.
Viz Lk 2,41-52


(Foto: Christopher Connell flick.com [online] creative commons)

E-vangelium on-life 
Josef a Maria se celí zarazili, když našli chlapce Ježíše, jak sedí v chrámě uprostřed užaslých učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. V nás už tato situace údiv nevzbuzuje. Moc dobře přece víme, že Ježíš je Synem věčného Otce, a ve světle velikonočního tajemství už chápeme, co chtěl tehdy říci. Třídenní bolestné hledání se nakonec dobře skončilo a Josef s Marií si mohli v klidu oddechnout, neboť, jak poznamenává evangelista, Ježíš se s nimi vydal na zpáteční cestu do Nazareta a poslouchal je. Pokud však posloucháme (resp. čteme) opravdu pozorně, právě při tomto zdánlivě uspokojivém konstatování se celí zarazíme. Syn Boží, jenž svou chápavostí a odpověďmi nejenže přivádí k úžasu nejlepší učitele (a nejen ty jeruzalémské), ten Ježíš, který nejenže klade zásadní otázky lidem všech dob, ale který jediný dává každému stvoření definitivní odpověď na otázku po smyslu, neboť všechno povstalo skrze něho a pro něho (srov. Jan 1,3; Kol 1,16), v obyčejném zapadlém Nazaretu poslouchá obyčejnou Marii a obyčejného Josefa. Toto je úžas budící odpověď Božího Syna, který svou poslušností lidským rodičům odpovídá na neposlušnost Adamových synů. Toto je úžasná moudrost Boží, před níž se zaráží veškerá (ne)chápavost lidská.

Zobrazeno 1035×

Komentáře

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka