Nedělní texty od Paulínek

E-Neděle:Slavnost narození Páně

24. 12. 2015 12:54

Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, 
jak nám Pán oznámil!
[...]
Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.
Viz Lk 2,15-20 (evangelium mše za svítání)


(Foto: Bernat Casero flickr.com [online] creative commons)

E-vangelium on-life
V evangeliu slavnosti Narození Páně při bohoslužbě v noci (Lk 2,1-14) přímo z nebe zaznívá radostné poselství: „Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán.“ Evangelium ze mše svaté ve dne (Jan 1,1-18) nám poodhaluje bezedné hlubiny této zvěsti a evangelium mše svaté za svítání je výborným návodem k tomu, jaký postoj k ní máme zaujmout. Naší hlavní učitelkou je přitom Ježíšova Matka Maria. O ní evangelista píše, že to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pozorní čtenáři či posluchači, kteří chtějí v tomto postoji Marii napodobovat, si však položí otázku: „Co je to všechno, co máme uchovávat ve svém srdci? Snad si máme pamatovat slova betlémských pastýřů? Nebo celý vánoční příběh, tak jak ho známe z evangelií? Tak to snad už dávno zvládáme, vždyť jej známe téměř zpaměti."

Kdybychom se začetli do originálního textu Lukášova evangelia, zjistili bychom, že pastýři si po odchodu andělů mezi sebou doslova řekli: „Pojďme do Betléma a podívejme se na slovo (řec. to rhéma), které se stalo, jak nám to oznámil Pán“. Dále o nich čteme, že když nalezli a uviděli Marii, Josefa i děťátko položené v jeslích, vypravovali slova (ta rhémata), která jim byla o dítěti řečena, a nakonec se dozvídáme, že Maria uchovávala tato slova (opět ta rhémata) ve svém srdci. Maria tedy uchovávala ve svém srdci všechno to, o čem vyprávěli pastýři. A pastýři zas vyprávěli to, na co se přišli podívat. Evangelista přitom píše, že pastýři se šli podívat na slovo. Zvláštní. Není přece možné vidět množinu zvuků přenášených hlasem. Je možné dívat se pouze na konkrétní skutečnosti. Jestliže tedy pastýři vypravovali slova, která viděli na vlastní oči, znamená to, že nevyprávěli příběh, ale živou událost, které byli přímo účastni. A právě toto je klíč k pochopení chování betlémských pastýřů i k pochopení Mariina postoje. Evangelista Lukáš zde ztotožňuje slovo/slova a skutečnosti/události. Chce nám tedy říct, že slova, resp. to všechno, co Maria uchovávala ve svém srdci, a co jsme ve svých srdcích pozváni uchovávat i my, není nějakou povídkou. Nejsou to ideje. Není to něžný příběh na dotvoření vánoční pohody. Není to mytologické vyprávění tradované z generace na generaci. To všechno, co Maria uchovávala ve svém srdci, a co má naplnit i naše srdce, jsou skutečné a živé události. A zde tkví podstata Božího Slova, jak nám ho předává církev: Bůh uskutečňuje to, co vyslovuje. A stejně jako „v těch dnech“ (srov. Lk 1,39, Lk 2,1) to platí i dnes.

Zobrazeno 712×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka