Nedělní texty od Paulínek

E-Neděle: Bůh přivede i Tebe

5. 12. 2015 18:17
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , liturgie , advent

Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, pohleď na východ a podívej se na své děti, které se shromáždily na rozkaz Svatého od východu slunce až na západ. Jak se radují z toho, že Bůh na ně pamatoval! Neboť vyšly z tebe pěšky, vedeny od nepřátel, ale Bůh je přivede k tobě... Bůh totiž rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi... Ano, Bůh přivede Izraele, který se bude radovat ve světle jeho velebnosti, s milosrdenstvím a se spravedlností, která z něho prýští.
Viz Bar 5,1-9


(Foto: Člověk a víra)

Za společníka ve druhém adventním týdnu nám nedělní liturgie nabízí proroka Barucha. Někteří odborníci v něm vidí současníka a sekretáře proroka Jeremiáše (viz Jer 32,12; 36,26.32). Jiní zas za autora Knihy proroka Barucha považují neznámého pisatele z helénského období (tj. z 2. století př. Kr.). V jednom i druhém případě však platí, že biblický text nám opět přibližuje dobu babylonského zajetí, což je situace, na kterou reagoval i minulou neděli zmiňovaný Jeremiáš. Problematika babylonského exilu však není jedinou myšlenkou, která spojuje tyto dva proroky. Baruch a Jeremiáš mají společné i to, že svým posluchačům a čtenářům každé doby jasně ukazují směr, kterým se mají dívat. Jeremiáš nás pozval, abychom si namísto naší spravedlnosti všímali spravedlnost Hospodinovu. Baruch dělá něco podobného. Ať už zklamaným a znechuceným Izraelitům v Babylonu či pohanstvím ohroženým Jeruzalémčanům 2. století před Kristem, anebo uspěchaným a zaneprázdněným křesťanům 21. století Baruch vytrvale opakuje: Nekoukej pořád jen na špičku svého nosu. Nehodnoť kvalitu svého života pouze na základě svých úspěchů či neúspěchů. Pozvedni hlavu a zaměř se na Hospodina. Bůh dává Jeruzalému ozdobu věčné slávy… Dává ji i tobě. Bůh dává Jeruzalému pokoj… Dává ho i tobě. Bůh pamatuje na syny vyvoleného národa… Pamatuje i na tebe. Bůh je přivádí zpět do vlasti… Vede i tebe. Bůh sám připravuje Izraeli cestu a vede ho v radosti, milosrdenství a spravedlnosti… Povede i tebe. Pokud ho nevidíš, možná se díváš špatným směrem...

Zobrazeno 1065×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka