Nedělní texty od Paulínek

Za koho mě pokládáte vy?

12. 9. 2015 20:59
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , evangelium , mezidobi

Ježíš se zeptal svých učedníků: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. 
Viz Mk 8,27-35


(Foto:ashley rose, flickr.com[online]. creative commons)

E-vangelium on-life

Nepovažujme Petra za hlupáka, který svou prostoduchost kompenzuje přehnanou horlivostí. Petr (i ostatní učedníci) jsou střízliví realisté, kteří mají dostatek informací a dobrý přehled o dění kolem sebe i o veřejném mínění. Vždyť s odpovědí na Ježíšovu otázku, co si o něm myslí lidé, nezaváhali ani na okamžik. Tito obyčejní rybáři by svým náboženským vzděláním určitě schovali do kapsy nejednoho dnešního vysokoškoláka, který podle statistických údajů patří mezi Ježíšovy následovníky. Petr a jeho kolegové se v náboženských otázkách orientují velmi slušně. Znají, co je obsahem mesiášských očekávání, jimiž žije jejich národ, a není žádnou ostudou, že se s nimi plně ztotožňují. Vidí, že Ježíš projevuje velký potenciál k naplnění těchto očekávání, a my víme, že se nemýlí... Ježíš doopravdy je přislíbeným Mesiášem. Kde se tedy stala chyba, že si Petr naráz vysloužil tak tvrdé pokárání jen proto, že vyslovil Ježíši svůj upřímný zájem a starost o něj?

Petr sice uvažuje správně, ale pouze v rovině „lidských věcí“. Zná obsah pojmů, srovnává je se skutečností a aplikuje je na realitu kolem sebe. (Například: Ví, co je obsahem pojmu prorok, vidí osobnost, která tomuto pojmu odpovídá, a přiřadí jí označení „prorok“.) Naprosto správný postup. Všichni takhle fungujeme. Na Ježíše se však tento postup nevztahuje. Je chybou vtěsnávat jej do předem připravených kategorií: Mesiáš, Boží Syn, Spasitel... atd. „Boží věci“ si vyžadují postup zcela opačný. Ježíšova osoba totiž určuje, co znamenají slova jako Mesiáš, Boží Syn, Spasitel atd. Petr přesvědčoval Ježíše o tom, co je a co není posláním Mesiáše, místo toho, aby upravil svou představu o Mesiáši podle toho, jaký je ve skutečnosti Ježíš. Petr však zdaleka není jediný, kdo takto postupuje. Často se pokoušíme vnutit Bohu své představy bez korekce svého smýšlení podle jeho vůle. Zdaleka to neplatí pouze o takzvaných mesiášských titulech. Nepřisuzujeme většinou Bohu naše chabé představy o milosrdenství, spravedlnosti, pravdě, lásce, péči... atd. místo toho, abychom své milosrdenství, spravedlnost, pravdu, lásku, péči... atd. neustále přizpůsobovali jeho parametrům?

Zobrazeno 849×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka