Nedělní texty od Paulínek

Tělo Kristovo a společenství

15. 8. 2015 15:47
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , evangelium , mezidobi

Ježíš řekl zástupům: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa." 
Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?"
Viz Jan 6,51-58

 
(Sharon. flickr.com [online]. creative commons)

E-vangelium on-life
Posluchači na Ježíšova slova: „Já jsem chléb živý“ a „chléb, který já dám, je mé tělo“ reagují tak, že se mezi sebou přou. Je to zvláštní. O čem se vlastně přou? Evangelista neprezentuje žádné protichodné názory jednotlivých stran ve při. Dokonce by se mohlo zdát, že všichni shodně Ježíšovi odporují a tvrdí totéž: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ Proč nám tedy ten, který zachytil tato slova tvrdí, že se mezi sebou přeli? Spíš bychom dokázali pochopit, kdyby napsal, že se přeli s Ježíšem, vždyť ke rozepři mezi sebou navzájem v podstatě nemají důvod.

Do psycholoie lidí v kafarnaumské synagoze, kde se odehrála tato událost (viz Jan 6,59), asi nepronikneme. Tohle shromáždění lidí, kteří se v synagoze mezi sebou přou, se však stává zvláštní „varovnou ikonou“ či „kontrolním zrcátkem“ každého shromáždění v kterémkoliv z našich kostelů. Celá Ježíšova řeč o chlebě z nebe v kafarnaumské synagoze (v 6. kapitole Janova evangelia) se týká eucharistického tajemství. Právě kolem tohoto tajemství se shromážďujeme v naších kostelích. Eucharistické tajemství Ježíšova těla a krve je tmelem, který z různorodého davu vytváří tělo církve. A právě odmítnutí tohto tajemství v kafarnaumské synagoze je roznětkou, která zde rozněcuje vzájemnou rozepři. Společenství lidí shromážděných kolem Krista vždy stojí a padá na tomto tajemství. Jeho odmítnutí nemůže vést jinam, než k vzájemným rozepřím a hádkám. Vždyť ti, kteří nejedí tělo Syna člověka a nepijí jeho krev, nemůžou mít sílu k tomu, aby udrželi při životě společenství s lidmi, s nimiž je nespojuje totéž tělo a stejná krev. Vztah však platí i obráceně. Ti, kteří jedí Kristovo tělo a pijí jeho krev, a přitom se mezi sebou přou a žerou, jsou na tom stejně jako posluchači v kafarnaumské synagoze, kteři odporují Ježíšovi a říkají: „Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo.

Zobrazeno 824×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka