Nedělní texty od Paulínek

Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali

11. 7. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: E-nedele , evangelium , mezidobi

Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. 
Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: 
ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty.
 
Viz Mk 6,7-13


(anonym. radiocatedral.com [online])

E-vangelium on-life

Instrukce, které dává Ježíš svým Dvanácti na cestu, našim uším sice znějí poněkud neobvykle, ale při troše dobré vůle je přece dokážeme jakž-takž dešifrovat. Víme, že nejde o to, abychom bezpodmínečně hned vyrazili na nějakou akční misijní výpravu kolem světa – a ještě k tomu bez mošny, bez chleba a bez peněz. Chápeme, že jde spíš o to, abychom na své cestě životem, která je sama o sobě hlásáním o Ježíši (ať už k tomu připojíme slova nebo ne), nesoustředili svou pozornost na to, co není podstatné, či dokonce na to, co by nám mohlo na cestě za Kristem překážet. Každý, kdo se v evangeliu alespoň trochu orientuje, za výzvou „nic si nebrat“ dokáže přečíst výstrahu před lpěním na hmotných jistotách. Co si však počít s holí a opánky? Co znamená tento zvláštní, téměř až výstřední detail?

Obraz člověka obutého, opásaného a s holí v ruce nápadně evokuje Izraelitu v egyptské zemi, který podle Hospodinova nařízení prožívá Paschu – Hospodinův přechod, t.j. den, který znamená definitivní konec otročení v cizí zemi (viz Ex 10,11). A snad zde je klíč k pochopení toho, jaký význam mají hůl, opasek (bez peněz) a opánky ve výstroji Ježíšova apoštola. Ten, koho Ježíš zavolal a poslal, je totiž bytostně člověkem „velikonočním“. Základem jeho života i všeho, co koná, je Velká noc. Avšak už ne ta noc, kdy Izrael zabíjel beránka a Hospodin procházel Egyptem, nýbrž noc, kdy byl zabit pravý Beránek a kdy Pán vítězně prošel ze smrti do života.

Evangelista Marek, který se na Ježíše dívá pohledem učedníka, v závěru svého evangelia nezatajuje těžkosti učedníků uvěřit v skutečnost prázdného hrobu (viz Mk 16). Velmi jasně však dává najevo, že možnosti jsou pouze dvě: Buď je Ježíšův apoštol člověkem Velikonoc (to znamená člověkem, jehož životem prošel Pán a osvobodil ho z otroctví hříchu a smrti), nebo vůbec učedníkem ani apoštolem není.

Sdílet

Komentáře

vildatom Podle toho obrázku jsem nejspíš ten diletant.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka