Nedělní texty od Paulínek

Ty jsi Petr

28. 6. 2015 15:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium , E-nedele , slavnost , Petr , Pavel

Slavnost Apoštolů sv. Petra a Pavla (29. 6.)

„Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. 
A já ti říkám: Ty jsi Petr...“ 
Viz Mt 16, 13-19

(Foto: Mark Pouleyflickr.com [online]. creative commons)

E-vangelium on-life

Ježíš se zeptal svých učedníků... – víra začína tehdy, když se přestaneme Pána jen vyptávat a dovolíme mu, aby nám on kladl otázky. Víra je „zodpovědnosť“, tedy schopnost na tyto otázky odpovídat. Bůh je a zůstane vždy tajemstvím, jedinou odpovědí jsme my sami, když jsme věrni jeho obrazu, jenž do nás vepsal.
Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha - A já ti říkám: Ty jsi Petr..." Kdo vyzná víru, t.j. pozná v Ježíši Syna živého Boha, pozná i svou vlastní totožnost. Tak jako dal Ježíš Šimonovi, synu Jonášovu na základě vyznání víry jméno „ty jsi Petr“, tak i my jsme při křtu dostali na základě vyznání té stejné víry jméno Božích synů/dcer. Lidská bytost, které nebeský Otec zjevil velké tajemství vtělení svého Syna a důstojnost, která z toho vyplývá, se už nepotřebuje "honit" za vlastním sebepotrvrzením ve výkonech, v úspěších, v majetku či v uznání ze strany druhých...

 

Obrázek ve větším rozlišení zde

Zobrazeno 840×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka