Nedělní texty od Paulínek

"Já jsem to!"

2. 4. 2015 16:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium , E-nedele , půst

VELKÝ PÁTEK

Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. Vystoupil tedy a zeptal se jich „Koho hledáte?“ 
Odpověděli mu: „Ježíše Nazaretského“ Řekl jim: „Já jsem to!“
(...)
Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili. 
(...)
Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před židy jen tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sňal jeho tělo.

Viz Jan 18,1 – 19,42

E-vangelium on-life
Jestli nás na Květnou neděli vedla Markovým evangeliem o Ježíšově utrpení vůně vzácného nardového oleje, na Velký pátek nás pašijemi spolehlivě povede hlas samotného Ježíše, když říká: „Já jsem to.“ Před několika dny nám zvláštní prorocké gesto odvážné ženy pomohlo v znetvořeném Ježíšově těle na kříži rozeznat drahocennou nádobu, která byla pro nás rozlomena, a v jeho utrpení poznat vzácný olej, který byl na nás vylit. Na Velký pátek nám Ježíšův hlas pomáhá k tomu, abychom v něm – v muži bolesti, který se už ani člověku nepodobá, takže Pilát na něj ukazuje: „Hle, člověk“, poznali svého Krále a Vládce nebe i země. Slova, kterými se Ježíš představuje těm, kdo jej přišli zajmout, totiž prozrazují jasnou souvislost s jménem, jímž se představuje Bůh svému lidu (viz Jan 8,24 a Ex 3,14).
Zatímco ostatní tři evangelisté nás zvou pozorovat Ježíšovo utrpení z pozice člověka, který teprve na konci dochází k pochopení, že Ježíš „byl opravdu Syn Boží“ a „spravedlivý“ (viz Mt 27,54; Mk 15,39; Lk 23,47), evangelista Jan nás zve kontemplovat Ježíšovo utrpení z pozice toho, který už pochopil, že Ježíš je pravý Král, a protože to viděl, vydává o tom svědectví, abychom i my pochopili a hlavně věřili.
Skutečně, Ježíšovo utrpení je v celém Janově evangeliu představováno jako cesta slávy. V celém čtvrtém evangeliu, když Ježíš mluví o své smrti, zmiňuje „odchod“ nebo „vyvýšení“ (viz Jan 8,21; 14,28; nebo Jan 12,32). Není to však vyvýšení hrozivého vladaře, na kterého žádný smrtelník nedosáhne, a před nímž je třeba chvět se strachy, protože konečně šlápne na krk všem svým odpůrcům. Ježíšovo vyvýšení je úplně opačné. Místo toho, aby svým protivníkům šel po krku, zcela se jim odevzdává – a to až natolik, že ještě i jeho mrtvým tělem disponuje cizí utlačovatel. Takže i Ježíšovi přátelé, pokud mají o Ježíšovo tělo zájem, musí požádat bezcharakterního Piláta, aby jim ho dovolil sejmout. My už nemusíme o Ježíšovo tělo žádat nějakého Piláta. Sám Ježíš se nám podává (dokonce jako pokrm), abychom i my nalezli sílu „vyvyšovat“ se tak, jak byl vyvýšen on, a abychom se od něj učili „kralovat“ podle jeho způsobu.

Zobrazeno 1133×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka