Nedělní texty od Paulínek

Vydat se za hvězdou

6. 1. 2015 18:30

Slavnost Zjevení Páně

... také pohané mají stejná dědická práva, 
jsou údy téhož těla a stejině i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří kázání evangelia...

Viz Ef 3,2-3a.5-6

Liturgie on-life

V době vzniku Listu Efesanům byla účast pohanů na Božích zaslíbeních, které se splnily v Ježíši Kristu, ještě velmi aktuálním tématem. My už ani moc dobře nevíme, koho si máme pod slovem pohané představit. Ale jsou-li pohané dávno „vyhynulým druhem", proč liturgie Slavnosti Zjevení Páně ještě i dnes trvá na tom, že mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení?

Ve vánočním období každoročně sledujeme cestu mudrců od východu, kteří se vydali za hvězdou, aby se poklonili narozenému židovskému králi. S napětím fandíme exoticky oblečeným cestovatelům, kteří v Jeruzalémě prosí o bližší informace, a ulehčeně si vydechneme, když se na pokyn ze snu vrátí do své země jinou cestou a nenechají se „ošálit" podlým Herodem. Víme, že tito mudrci jsou zástupci všech národů, které touží po Kristově světle (viz Iz 60,1-6) a chápeme, že s Ježíšovým příchodem na svět Hospodinova velebnost zazářila nejen členům vyvoleného židovského národa, ale vůbec všem lidem. Je jasné, že autor Listu Efesanům měl na mysli ty pohany, kteří předtím, než uvěřili v Krista, nebyli členy vyvoleného národa, a zdůrazňoval, že je zbytečné navlékat jim příliš těsné jho Zákona, který nemá moc nikoho spasit. Jestli však věříme, že druhé čtení dnešní slavnosti není ani dnes neaktuálním archivním materiálem, ale živým Božím slovem, chtělo by to, aby naše účast s pohany nezůstala pouze u sentimentálního soucitu s mudrci od východu, kteří po namáhavé a dlouhé cestě ještě musí čelit stresu z Herodových úkladů. Jestli totiž můžeme za pohany považovat všechny ty, kteří ještě neslyšeli o Kristu a nepřijali jeho evangelium, a jestli nás autor Listu Efesanům pobízí dělit se s nimi o dědictví, znamená to, že jsme obdrželi velmi vážné pověření. Jako pečujeme o údy svého těla, tak nám má záležet na těch, kteří ještě neznají Kristovo tajemství – vždyť mají být údy téhož těla. Že prý žádné pohany ve svém okolí nemáme? Nu, kolik lidí se jen před pár dny hnalo za blikajícími hvězdami ve výlohách supermarketů a neměli nikoho, kdo by jim jako pravá hvězda ukázal na Toho, komu jedinému má opravdu smysl se klanět?

Zobrazeno 898×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka