Nedělní texty od Paulínek

Ty jsi Mesiáš!

22. 8. 2014 21:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele , evangelium , mezidobi

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“
Viz Mt 16,13-20

E-vangelium on-life

Hloubka Petrovy odpovědi na Ježíšovu otázku spočívá ve dvou skutečnostech. Jedna z nich je zřejmá hned na první pohled: Oproti různým názorům či dohadům lidí, kteří mylně pokládají Syna člověka za některou z významných osobností daleké nebo nedávné minulosti, Šimon Petr pravdivě vyjadřuje Ježíšovu pravou identitu: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“

Druhý důležitý bod Petrovy odpovědi se skrývá v její formulaci. Na Ježíšovu otázku „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ učedníci zcela správně a pochopitelně odpovídají tím, že reprodukují názory jiných lidí: „... za Jana Křtitele, za Eliáše, za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Další otázka, kterou se Ježíš ptá na vlastní názor učedníků, je formulována téměř stejně: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr však odpovídá zcela jinak než na předchozí otázky. Neříká: „My tě pokládáme za Mesiáše, za Syna živého Boha“ nebo: „Já tě pokládám za Mesiáše, Syna živého Boha.“ Jeho vyznání zní: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“

Šimon, syn Jonášův, zde vyslovuje pravdu, která nezávisí na jeho představách či názorech. Je tedy blahoslavený nejen proto, co řekl, ale i proto, že připouští rozdíl mezi skutečnou pravdou o mesiáši a svými nezralými představami o něm. A vskutku, dozvídáme se, že Ježíš důtklivě přikázal, aby učedníci nikomu neříkali, že je Mesiáš. Tentýž Šimon Petr, který nyní „zazářil“ tak výstižnou odpovědí, bude muset teprve postupně dorůstat k plnému poznání Mesiáše, Syna živého Boha (viz Mt 16,21-23, evangelium 22. neděle v mezidobí).

Připravily Paulínky

Zobrazeno 1338×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka