Nedělní texty od Paulínek

Musím? Ne, já chci!

29. 8. 2014 9:53
Rubrika: Nezařazené | Štítky: nedele , evangelium , mezidobi

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“
Viz Mt 16,21-27

E-vangelium on-life

Kdyby existovala alergie na slova, mezi nejsilnější alergeny by se bezpochyby počítalo slovo muset. Vždyť kdo zajásá nadšením, když slyší, že něco musí? Naopak. „Musíš“ v nás vzbuzuje většinou pouze odpor a nechuť. Nicméně se zdá, jakoby se v životě mnoha lidí víra a vztah k Bohu koncentrovaly právě do tohoto slovesa. Jak je možné, že dochází k takovému zkratu? Ano, i v evangeliu se objevuje toto slovo. Prolistujeme-li však všechny tři synoptická evangelia, nikde nenajdeme, že by byla Ježíšovým posluchačům někde adresována výzva „musíš“ nebo „musíte“.

Pokud se v synoptických evangeliích zmiňuje, že někdo něco musí, je to pouze Ježíš. On musí hlásat radostnou zvěst o Božím království (Lk 4,43). V jeho životě a poslání se musí naplnit všechno, co je o něm napsáno (viz Lk 24,44). On musí mnoho trpět a zemřít (viz Mk 8,31; Mt 26,42; Mk 14,49; Lk 9,22; Lk 8,33; Lk 17,25; Lk 19,5; Lk 22,37; Lk 24,7). Na své posluchače se však nikdy neobrací se slovy „musíš“ nebo „musíte“. Oslovuje je prostým „Pojďte!“ či „Pojď za mnou!“ (viz Mt 4,19; Mt 8,22) nebo nabídkou: „Chceš-li…“ (Mt 19,21).

Pokud se tedy náš vztah k Bohu redukuje pouze na „musíme“, zdá se, že jsme poznali nějakého jiného Ježíše než toho, jenž naše těžké a nepříjemné „musím“ vzal na sebe a vynesl na kříž, aby nás osvobodil k radostnému „Chci! Chci jít za tebou!

Pokud sice (alespoň trochu) chceme jít za ním, ale přece nás ještě tíží různé „musím“, nemusíme ztrácet odvahu. Vždyť i Petr, po tom všem, co již s Ježíšem zažil, ještě pořád vykazuje velmi silnou alergickou reakci na slovo „muset“, když říká: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“

Ježíš ho ale nenechává bez pomoci. Hned mu podává účinný lék. Ježíšova odpověď Petrovi totiž není výzvou: „Uhni!“ nebo dokonce „Zmiz!“. Řecké hypage opisó mou (Jdi za mne!) je spíš výzvou k následování. Pouze tak, že Petr bude kráčet za Ježíšem, tj. v jeho šlépějích (nikoliv před ním), vyléčí se ze své alergie a osvobodí se z nepříjemného „musím“ k radostnému „chci“!

Připravily Paulínky

Zobrazeno 1419×

Komentáře

AlenkaNusl

Hezký komentář. :)

Andik000

Díky! ;-)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka