Nedělní texty od Paulínek

Sklonit se k jeslím

24. 12. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: evangelium , vánoce

A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.(...)
Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. 
To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.
Viz Lk 2,1-14

E-vangelium on-life

V těch dnech vyšlo nařízení... Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska, do města Davidova... – Bůh přislíbil, že „ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna“, vyjde z Betléma (srov. Mich. 5,1). Nakolik je paradoxní běh dějin, Bůh svůj slib dodrží. I když je popis Ježíšova narození stručný, přece do detailů předznamenává celé Jeho velikonoční tajemství.

Zavinula ho do plenek – Ježíš na sebe bere Adamovu nahotu ("bál jsem se, že jsem nahý“ Gn 3,10) a potřebuje, aby jej laskavé ruce matky zavinuly do plenek. Podobně jako pozdeji zemře nahý a potřebuje, aby jej Josef z Arimatie „zavinul do plátna a položil do hrobky“ (srov. Lk 23,53).

Položila ho do jeslí – Jsme zvyklí na to, že jesle jsou neodmyslitelnou součástí vánoční idylky. Původně jsou však místem, kam se dává jídlo zvířatům. V jeslích leží ten, který později řekne: „Vezměte, jezte. To je mé tělo.“ (Mt 26,26) a bezbranně se vydá za pokrm těm, kteří stojí před tímto tajemstvím jako zvířátka před hrstkou sena. Tak sytí Adamův hlad po ovoci „dobrém k jídlu, vábném na pohled,“ které mu podala žena (srov. Gn 3,6).

Zároveň chce, aby to byla opět Žena, která podá tento nový pokrm každému Adamovi, který „v potu tváře jí svůj chléb“ (srov. Gn 3,19), neschopný utišit jeho hlad. K jeslím se přitom není třeba natahovat jako po ovoci „dobrém k jídlu a vábném na pohled“. K jeslím je naopak třeba se sklonit. Pokrm uložený v jeslích je tak dostupný každému, kdo je ochoten se sklonit.

V zájezdním hostinci nebylo pro ně místo – Ježíš už teď bere na sebe lidskou osamělost způsobenou hříchem, aby ji později sám vynesl „na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota“ (Srov. Jan 19,17). Tak bere na sebe Adamovo vyloučení z ráje (srv. Gn 3,23), aby ho tam sám opět přivítal.

Láska si potrpí na detaily! Jak ji opětovat? Pozorností k detailům:

Zavinula ho do plenek → „Všichni, kdo jste pokřtění v Kristu, Krista jste si oblékli“ (Gal 3,27)

Nebylo pro ně místo → „Nesedej si na první místo, ale sedni si na poslední místo“ (srov. Lk 14,7-11).

Položila ho do jeslí → „Vy jim dejte jíst!“ (Lk 9,14).

Připravily Paulínky.

Zobrazeno 1295×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka