Nedělní texty od Paulínek

Ježíšova tvář je smlouva

31. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Květná neděle B

Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.

Iz 50,4-7


Liturgi@ on-life

Minulou neděli v nás prorok Jeremiáš vzbudil touhu po nové smlouvě vepsané do našeho srdce. Na Květnou neděli se zdá, jakoby se na smlouvu zcela zapomnělo. Jeden ze čtyř zpěvů neznámého autora začleněný do knihy proroka Izaiáše před našima očima nastiňuje tajemnou postavu Hospodinova Služebníka, přičemž neuvádí jeho jméno ani původ. Je-li však v našem srdci stále živá touha, kterou jsme vyslovili před týdnem, pak by pro nás tato postava neměla představovat žádnou záhadu. „Chtěli bychom vidět Ježíše," opakovali jsme spolu s některými pohany, kteří v Jeruzalémě přišli za Filipem (viz Jan 12,20-33). Dnes dostáváme na tuto žádost odpověď.

Poslušný služebník, který pozorně naslouchá Božímu hlasu a utěšujícím slovem posilňuje znaveného, je sám Ježíš. Zde ho vidíme. On je Hospodinův Služebník, který vydává svá záda těm, kteří ho bijí, své líce těm, kteří rvou jeho vous, a neskrývá svou tvář před hanou a slinou. On je tím pšeničným zrnem, které jako první padá do země a odumírá, aby přineslo hojnou úrodu. On jako první ztrácí svůj život, aby nás všechny zachránil pro život věčný (viz Jan 12,20-33 – evangelium 5. postní neděle). Nicméně to není všechno. V tváři Hospodinova Služebníka, opsané prorockým zpěvy, je zároveň viditelná i vytoužená nová smlouva. Nová smlouva už totiž není pouze právním vztahem mezi dvěma subjekty. Má konkrétní živou tvář. Tou tváří je tvář Ježíšova. Každý, kdo následuje jeho – Hospodinova Služebníka, s údivem pozoruje, jak se nová smlouva vpisuje do jeho vlastního srdce. I jeho vlastní tvář se stává podobnou tváři Syna s velkým S. Nabývá opravdových rysů Božího syna/Boží dcery. A tu nemůže zakrýt žádná potupa...

Květná neděle B

© E-nedele www.paulinky.cz

Příbuzné weby: www.signaly.cz/neposedawww.signaly.cz/annina

Přátelské weby: www.kapky.eu

Zobrazeno 1820×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka