Nedělní texty od Paulínek

Noe nespekuluje

25. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: "Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země."

Viz Gen 9,8-15


Liturgi@ on-life

V prvním čtení první postní neděle se až pětkrát opakuje slovo smlouva. Sotva půjde jen o pozoruhodnou shodu okolností. Smlouva mezi Hospodinem a jeho lidem je totiž tématem, které bude jako základní melodie provázet celé naše postní putování v liturgickém cyklu B. Každé z následujících starozákonních čtení bude novou a překvapivou variací na toto téma:

1. neděle: Smlouva s Noem.

2. neděle: Smlouva s Abrahámem.

3. neděle: Mojžíšovská smlouva.

4. neděle: Porušování smlouvy ze strany lidu má tragické následky. Hospodin však reaguje milosrdenstvím a věrností.

5. neděle: Prorocké přislíbení nové smlouvy.

6. neděle (Květná): Nová smlouva má živou tvář – tvář trpícího Hospodinova Služebníka.

Pokud trpělivě setrváme na této cestě, radostné „aleluja" na jejím konci bude proniknuto jistotou, že „podivuhodné skutky, které Hospodin vykonal kdysi" (srov. Liturgie Bílé soboty, modlitba po 3. čtení), jsou pouze stínem ve srovnání s plností spásy, kterou skrze velikonoční tajemství svého Syna uskutečňuje na nás.

O první postní neděli je tedy naším průvodcem Noe. Ačkoli v celé knize Genesis nepromluví ani slovo, může nás naučit velmi užitečným věcem. Hned první lekcí je jeho poslušnost Hospodinovu slovu. Noe nediskutuje, nekomentuje, nespekuluje. Koná všechno tak, jak mu přikázal Bůh (viz Gen 6,22). Všimněme si však hlavně smlouvy, kterou s ním uzavírá Hospodin. Oproti smlouvě s Abrahámem, o níž budeme číst následující neděli, je smlouva s Noemem velmi specifická. Pán se s touto smlouvou neobrací pouze na Noema, jeho syny a potomky, ale výslovně do ní zahrnuje i všechny živé tvory – ptáky, veškerou krotkou i divokou zvěř, zkrátka všechny živočichy země. Noe opět nepromluví ani slovo a přece nám klade naléhavou otázku: „Je i v tvém životě všechno – úplně všechno – součástí tvého vztahu s Hospodinem, nebo máš vymezené sektory, kam je Bohu vstup zakázán?"

Dalším pozoruhodným detailem je znamení smlouvy mezi Hospodinem, Noem a všemi živými tvory. Je jím obyčejný fyzikální jev, který je důsledkem lomu slunečního světla na kapičkách vody – obyčejná duha. Mlčenlivý Noe jakoby se opět hlásil s otázkou: „Dovedeš i ty číst banální každodenní události jako znamení, kterými k tobě promlouvá Hospodin?"

1. neděle postní B

© E-nedele www.paulinky.cz

Příbuzné weby: www.signaly.cz/neposedawww.signaly.cz/annina

Přátelské weby: www.kapky.eu

Zobrazeno 1211×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka